Laboratorium

Laboratorium Wytwórczo-Farmaceutyczne ELJOT mieści się w Zalesiu Górnym przy ulicy Świetlanej 18. Swoją działalność rozpoczęło w 1996 roku. W zakładzie zatrudniona jest wykwalifikowana kadra przeszkolona do pracy zarówno przy wytwarzaniu produktów medycznych jak i kosmetyków.

Przez ostatnich kilka lat laboratorium zajmowało się głównie konfekcjonowaniem leków:

  • Entreik 81 mg
  • Entreik 325 mg
  • DarValidol
  • DHEA tabl.
  • Melatonina + B6, tabl.


Obecnie w laboratorium prowadzi się produkcję kosmetyku Balsam Szostakowskiego.
Laboratorium posiada pomieszczenia przeznaczone do magazynowania półproduktów, materiałów opakowanych oraz produktu gotowego. Pomieszczenie produkcyjne spełnia wymagania określone dla klasy czystości D (wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2002 N2 224 poz. 1882) z późn. zmianami). Odpowiednie warunki pracy i przechowywania zapewniane są przez kontrolowany system wentylacji, który pozwala na osiągnięcie wartości temperatury i/lub wilgotności powietrza wymaganych dla półproduktów będących przedmiotem działalności laboratorium.