Hormony młodości

Balsam_Szostakowskiego_w_dawnej_i_wspolczesnej_medycynie
Balsam Szostakowskiego w dawnej i współczesnej medycynie
6 listopad 2014
écrivain
Artykuły na temat DHEA
16 kwiecień 2015
Pokaż wszystkie

Hormony młodości

Excited grandmother listening music together with her granddaugh

„Starzenie się organizmu człowieka jest procesem złożonym, rozciągniętym znacznie w czasie i obejmującym wiele układów, także układ dokrewny. Układ hormonalny człowieka ulega zmianom wraz z wiekiem. Zmiany te nie dotyczą jednak w równym stopniu wszystkich gruczołów dokrewnych i nie są jednokierunkowe – oprócz hormonów, których wydzielanie ulega z wiekiem upośledzeniu, są i takie, których wydzielanie zwiększa się z wiekiem i takie, których wydzielanie nie ulega zmianie. W niniejszym opracowaniu omówiono dane dotyczące ewentualnego udziału hormonów nazywanych często „hormonami młodości” (hormonu wzrostu, melatoniny i dehydroepiandrosteronu [DHEA]) w procesie starzenia się. Chociaż pewne dane, zarówno doświadczalne, jak i kliniczne, przemawiają za odgrywaniem przez omawiane hormony pewnej roli w procesie starzenia się organizmu człowieka, jak wynika z przedstawionych w artykule danych, dalecy jeszcze jesteśmy od stwierdzenia, że rzeczywiście jeden (lub więcej) z opisanych hormonów można uznać za „hormon młodości”, którego stosowanie w podeszłym wieku może spowolnić starzenie się. Jednak pewne cechy poprawy jakości życia po stosowaniu DHEA, melatoniny czy hormonu wzrostu mogą sugerować ich korzystny wpływ na tak zwane „łagodniejsze starzenie się”.

Więcej informacji w poniższym dokumencie:

Hormony młodości