Bez kategorii

16 kwiecień 2015
Excited grandmother listening music together with her granddaugh

Hormony młodości

„Starzenie się organizmu człowieka jest procesem złożonym, rozciągniętym znacznie w czasie i obejmującym wiele układów, także układ dokrewny. Układ hormonalny człowieka ulega zmianom wraz z wiekiem. […]